Mens vaardig,

Sociaal waardig

Frans Hoebink adviseert vanuit zijn jarenlange ervaring en kennis het bedrijfsleven, overheden en arbeidsinstanties. Als gecertificeerd arbeidsdeskundige ondersteunt hij bij de organisatie en implementatie van passend werk voor mensen met een functionele afstand tot het arbeidsproces. Niet geremd door bestaande opvattingen of vastgeroeste denkbeelden, maar gericht op menselijke meerwaarde en economische realiteit, geeft Frans Hoebink inzicht in nieuwe arbeidskundige oplossingen en creëert daarmee een sociaal kader voor persoonlijke ontplooiing en zelfrespect van mensen met een fysieke, mentale of sociale beperking.
Deel deze pagina: